وب سایت راننده شو
راننده شوراننده شوراننده شو
ranandehsho@gmail.com

این سامانه طی ۵ سال همکاری مداوم و با نظارت و مشاوره کارشناسان مجرب پلیس راهور ناجا جهت ارتقاء سطح فرهنگ ترافیکی و کاهش آمار تصادفات تهیه شده است. بر اساس بررسی های انجام شده و نتایج و آمار حاصله، درصد یادگیری و ماندگاری مطالب آیین نامه رانندگی در ذهن کاربران این سامانه ۲٫۵ برابر بیشتر از سایرین بوده و همچنین درصد قبولی استفاده کنندگان از این سامانه در آزمون رانندگی ۳ برابر بیشتر از استفاده کنندگان از شیوه های سنتی آموزش رانندگی می باشد.

آزمون آیین نامه رانندگی

در این بخش می توانید علاوه بر سنجش میزان یادگیری ، آمادگی خود را در آزمونهای آیین نامه رانندگی افزایش دهید.

تابلوها و نشانها

در این بخش کلیه تابلوها و علائم آیین نامه رانندگی از طریق دسته بندی شکل و محتوا طبقه بندی و آموزش داده میشود.

آزمون آیین رانندگی

در این بخش می توانید علاوه بر سنجش میزان یادگیری ، آمادگی خود را در آزمونهای آیین نامه رانندگی افزایش دهید.